Καλώς Ορίσατε...

Το Ιστολόγιο απευθύνεται σε Καθηγητές και Καθηγήτριες της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Περιέχει υποστηρικτικό υλικό, ηλεκτρονικά μαθήματα, πρακτικά συνεδρίων και on-line ενημέρωση συνεδρίων, συνδέσεις με ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλιθήκες, αλλά και χρήσιμες βιβλιογραφικές πηγές, χρήσιμες ιστοσελίδες, κλπ. Κύριος στόχος του είναι η ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η ανοικτή πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων σε χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες, που θα τους/τις βοηθήσουν να ανταποκριθούν ευκολότερα στο έργο τους.

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014


International Experiential Conference on Applied Teaching

International Experiential Conference on Applied Teaching
"Innovative Applications in Teaching Practice"
The creative way of teaching various subjects by applying innovative ideas enriches and strengthens the educational work and opens the door to a school that seeks continuous improvement, change and the ability to adapt to new circumstances. In this context, the educational community is invited to efficiently manage modern, experiential, innovative teaching methods in order to contribute significantly to the improvement of education.
The conference aims to highlight innovative practices and modern pedagogical orientations in teaching, in Primary and Secondary Education and Adult Education as well.
The papers / announcements are experiential in nature. They are applied in conference groups / teachers and have the form of micro-teaching. Discussion and feedback from the teaching process follows the completion of micro- teaching. Alongside there are central presentations and some other presentations made by videoconference.

The on-line distance training of teachers on gender issues as a factor of blunting gender-defined attitudes and inequalities of the educational system.

Αναστασία Παναγιωτίδου., τ 1, τ1, 2013
http://www.educircle.gr/periodiko/images/teuxos/2013/1/teuxos1_7.pdf

Διερεύνηση κατά φύλο των επιπέδων άγχους και φόβου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρουσιάζουν κοινά επίπεδα ενδιαφέροντος για τους Η/Υ, όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στην επιμόρφωση τους.

Παναγιωτίδου Αναστασία, Ταρατόρη Ελένη., 
eκπ@ιδευτικός κύκλος, τ2, τ2., 2014
 http://www.educircle.gr/periodiko/images/teuxos/2014/teuxos2/7.pdf


Αλληλεπίδραση στο χώρο της Ενσυναίσθησης

Χώρος συζήτησης - επικοινωνίας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και γονέων & κηδεμόνων των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.http://elearning.didedra.gr/login/index.php

3ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης ‘’Γρηγόρης Πεντζίκης’’ - 2η Ανακοίνωση